• Som din

  Duett för sopran/mezzosopran och baryton/bas på en vers ur Karin Boyes dikt Många röster talar. I Som din försöker jag intimt måla upp texten och förhöja upplevelsen av orden, som är fantastiska i sig själva, och ge dem en ny dimension när textens ursprungliga rytm försvinner och varje ord får klinga längre. Read More
 • Ditt hår var mörkbrunt

  Ditt hår var mörkbrunt är ett i hög grad melodiskt slagverksstycke för 4, 6 eller 8 slagverkare. Musiken berättar en historia om starka känslors långsamma utveckling som genomsyrar allt inifrån sinnet. Den handlar om vad som känns inåt och inte syns utåt. Read More
 • On A Waterfall Canvas

  On A Waterfall Canvas låter ett ljus skina igenom klarinettens och cellons djup och pianots kaskader av toner. I det här verket har jag jobbat mycket med klang, klangligt rum, hårda och mjuka kanter och snäva konstnärliga begränsningar. Read More
 • Månslända

  Månslända är stycke för violin (alternativt flöjt) och vibrafon som är både meditativt och dansant, som en trollslända som dansar i månsken, eller kanske en trollslända som är månsken, eller ett månsken som dansar på vägen ner genom atmosfärerna. Read More
 • Koral och fuga i G

  Koral och fuga i G är ett stycke för fyrhändigt piano som börjar med en koral som härmar en medeltida melodik och som sedan utsmyckas med ökande komplexitet vilket för musiken fram till våra dagar. Fugan är fritonal runt G, men håller inte fugaformen strikt utan innehåller friare partier där bland annat koraltemat och fugatemat förs samman. Trots det delvis moderna tonspråket är stycket relativt lättlyssnat. Read More
 • Progress

  Progress är ett uttryck för framåtskridande och en uppmaning till att utvecklas med fokus på kommunikation mellan människor. Inbäddat finns citat från viktiga litterära verk i mänsklighetens historia, men översatta till ett för de allra flesta oigenkännligt språk. Stycket ställer stora krav på kontinuerlig kommunikation mellan musikerna. Den inexakta notationen tillsammans med språkljuden bildar en suggestiv ljudvärld som går från kärv kromatisk dissonans till snäll idyll; en spegling av min syn på kommunikation och försök till kommunikation som en fundamentalt positiv kraft i världen som bringar samstämmighet och förståelse. Read More
 • Spegel mot mossan

  Spegel mot mossan är ett 40 minuter långt stycke som skrevs för hela musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola året 2011-2012. Det innehåller element av klassiskt noterad, improviserad och elektronisk musik och uppfördes på Palladium i Växjö 29 mars 2012. Verket utspelar sig i en djup skog och vi får följa några av dem som bor däri såsom de mystiska skimrande varelserna, jättarna och smådjuren. De skimrande varelserna berättar dansande om sitt ursprung tills de blir avbrutna och bortskrämda av jättarna, som inte alltid varit dumma och elaka utan har en hederlig och majestätisk historia långt bak i tiden. Smådjuren ställer till med fluffig fest i myllan med alla godsaker skogen erbjuder, dans på borden och vänskaplig vila. Men vi är inte klara med de skimrande varelserna än; de har återvänt hem till skogens djupaste vrå där de påbörjar en hyllningsrit till trädens livgivande kraft. Read More
 • Njord och Aranyani duett

  Njord och Aranyani duett för trumpet, eufonium och blåsorkester är ett ca 7 minuter långt episkt verk för trumpet- och eufoniumsolister tillsammans med blåsorkester skrivet efter initiativ av Emil Andersson. Verket uruppfördes den 9 februari 2014 av Matilda Larsson och Emil Andersson tillsammans med Skottårsorkestern under ledning av Lars Kvensler. Namnet kommer från asaguden Njord som är havets, vädrets, rikedomens, handelns, sjöfartens och fiskets gud i nordisk mytologi och den hinduiska Aranyani som är gudinna över skogarna och djuren som lever i dem. Dessa gudar är numera ganska okända och jag tyckte därför att det var lämpligt att de fick förenas i en episk duett, de har trots allt mycket gemensamt. Read More
 • Franciskus solsång

  Sommaren 2013 gav jag Olov Hartmans översättning av Franciskus solsång en ny tonsättning. Franciskus av Assisi levde runt sekelskiftet 1100-1200 var son till en rik köpman, men valde att avsäga sig hela sin rikedom och sitt arv för att istället ägna sitt liv åt att hjälpa de fattiga och följa Gud. I detta syfte blev han tiggarmunk och han grundade så småningom Franciskanerorden där man istället för privat ägande ägde och delade på allting tillsammans i klostret. Kort efter ordens grundande startades en nunneorden med liknande idé av Franciskus vän Klara av Assisi. Read More
 • Mina vatten

  Mina vatten flyter, ror och simmar runt i sinnets vattendrag, gör utflykter, men återvänder alltid till kända vatten om än med nya horisonter. Read More
 • Fish I've Met

  Blåskvintetten Fish I've Met (Fiskar jag mött) handlar om en resa under vatten och den börjar precis guppandes under vattenytan. Sedan får vi följa med genom bäckar och åar och träffa på fiskstim med små små fiskar och en och annan gammelgädda innan vi till slut kommer ut på andra sidan i det stora blå. Read More
 • Fantasisvit för stråkkvartett

  Fantasisvit för stråkkvartett är ett ännu inte fullbordat verk som sätter samman stråkkvartettsatser som alla handlar om fantasiväsen. Gemensamt för flera satser är också folkmusikinfluenserna som är allra tydligast i första satsen, Alvdans. Satserna är hittills: Read More
 • Orkesterverk nr. 1

  Ett starkt episkt tema tillsammans med en generös och färgrik orkestrering målar upp ett äventyr så som det känns när man är barn. Orkesterverk nr. 1 är det första stycket jag skrev för orkester under mitt andra år på S:t Sigfrids folkhögskola och väcker fortfarande äventyrslusten i mig. Read More
 • I dödsskuggans dal

  Mina vatten flyter, ror och simmar runt i sinnets vattendrag, gör utflykter, men återvänder alltid till kända vatten om än med nya horisonter. Read More
 • Se din konung

  Ropa ut din glädje dotter Sion jubla dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig rättfärdig och segerrik. I ringhet kommer han ridande på en åsna. Så ska jag utrota vagnar ur efraim och hästar ur Jerusalem. Ja stridens bågar skola utrotas och han ska tala frid med folken. Och hans välde ska nå från hav till hav från floden till världens ände. Han kommer. Read More
 • Restless

  När du inte riktigt kan slappna av, sitta still, koppla bort. När det är något som gnager i en avskild vrå av ditt sinne. När du ligger vaken om natten och tänker. Restless är en duett för viola och vibrafon som utforskar just de här känslorna, och slungar ut dem i verkligeheten så att du kan finna frid. Read More
 • Tumblurence

  Tumblurence är ett rivigt stycke för något så ovanligt som 6 viole (altfioler) samtidigt, men 3 av dessa kan vid behov bytas mot violiner. Read More
 • Leaving Home

  Leaving Home är en låt jag skrev med anledning av den närliggande flytten från S:t Sigfrids folkhögskola. Istället för att bara skriva klassisk musik med influenser av metal ville jag testa att gå åt andra hållet och skriva en metallåt influerad av klassisk musik. Read More
 • Alvdans

  Alvdans är från början ett arrangemang på en låt jag skrev för länge sedan och den första satsen i Fantasisvit för stråkkvartett, men den har en egen sida eftersom den spelats mycket fristående. Arrangemanget bygger mycket på en slags pizzicatodrivmatta och mycket rytmisk aktivitet. Här finns också influenser från metal och inte minst folkmusik. Read More
 • En kraft från underjorden

  Musiken börjar och slutar med panikblandade rop på mer, illustrerande vårt förhållande till de ständiga rapporterna om vad vi borde göra och hur vi ändå fortsätter att öka vår konsumtion. Innanför dessa delars murar ligger två melodiska versar som mer konkret talar om klimatförändringarnas påverkan på olika delar av vår jord. Här finns ett historieberättande och ett tonalt musikaliskt flöde. Mitt i verket ligger ett stort vaggande lugn som kan symbolisera många saker: det vackra vi vill skydda, vår litenhet i förhållande till jordens ålder eller en oas från ångesten. Read More
 • Instängd i en glassfär

  Instängd i en glassfär är ett stycke som är komponerat enbart med glasljud. I stycket försöker jag måla upp bilden av ett glaslandskap i vilket något har fallit ner, något som gärna vill ta sig ut igen. Read More
 • Orkesterverk nr. 2: Berget

  Orkesterverk nr. 2: Berget målar upp bilden av ett berg. Vi börjar på bergets kalla hårda sluttningar, jobbar oss mödosamt upp mot den vindpinade toppen innan vi öppnar den hemliga porten och beger oss ner i tunnlarna som genomborrar berget som en labyrint. Ett parti av tunnlarna håller på att rasa ihop och det är med nöd och näppe vi tar oss igenom och ut i en majestätisk enorm underjordisk sal urgröpt av en sjö. Till sist blir vi påminda om bergets tyngd och styrka och långsamma målmedvetenhet. Read More
 • Genom bark, floem, xylem

  Genom bark, floem, xylem är ett litet stycke musik som mycket mödosamt rör sig uppför en trädstam med små snabba steg. Innanför barken anas trädets djupa pulsslag. Efter mycket klättrande når musiken upp till trädets topp där ljuset skiner igenom, men bara för en kort stund för snart faller musiken genom bark, floem och xylem ner i trädets rötter där den upplöses. I det här stycket har jag arbetat mycket med dansant oförutsägbarhet i taktartsbytena och stammens djup och bastanta träighet i kombination med den lätta vinden och de små små stegen. Timpani och kontrabas får ofta stå för tyngden och de långsamma rörelserna medan de mindre instrumenten får representera flyktigare skeenden. Verket uruppfördes i januari 2015 på Högskolan för scen och musik. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23