• Instängd i en glassfär

    Instängd i en glassfär är ett stycke som är komponerat enbart med glasljud. I stycket försöker jag måla upp bilden av ett glaslandskap i vilket något har fallit ner, något som gärna vill ta sig ut igen. Read More
  • 1