• En kraft från underjorden

    Musiken börjar och slutar med panikblandade rop på mer, illustrerande vårt förhållande till de ständiga rapporterna om vad vi borde göra och hur vi ändå fortsätter att öka vår konsumtion. Innanför dessa delars murar ligger två melodiska versar som mer konkret talar om klimatförändringarnas påverkan på olika delar av vår Read More
  • Franciskus solsång

    Sommaren 2013 gav jag Olov Hartmans översättning av Franciskus solsång en ny tonsättning. Franciskus av Assisi levde runt sekelskiftet 1100-1200 var son till en rik köpman, men valde att avsäga sig hela sin rikedom och sitt arv för att istället ägna sitt liv åt att hjälpa de fattiga och följa Read More
  • Se din konung

    Ropa ut din glädje dotter Sion jubla dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig rättfärdig och segerrik. I ringhet kommer han ridande på en åsna. Så ska jag utrota vagnar ur efraim och hästar ur Jerusalem. Ja stridens bågar skola utrotas och han ska tala frid med folken. Och Read More
  • 1