• Alvdans

    Alvdans är från början ett arrangemang på en låt jag skrev för länge sedan och den första satsen i Fantasisvit för stråkkvartett, men den har en egen sida eftersom den spelats mycket fristående. Arrangemanget bygger mycket på en slags pizzicatodrivmatta och mycket rytmisk aktivitet. Här finns också influenser från metal Read More
  • Fantasisvit för stråkkvartett

    Fantasisvit för stråkkvartett är ett ännu inte fullbordat verk som sätter samman stråkkvartettsatser som alla handlar om fantasiväsen. Gemensamt för flera satser är också folkmusikinfluenserna som är allra tydligast i första satsen, Alvdans. Satserna är hittills: Read More
  • Tumblurence

    Tumblurence är ett rivigt stycke för något så ovanligt som 6 viole (altfioler) samtidigt, men 3 av dessa kan vid behov bytas mot violiner. Read More
  • 1